KION St?íbro

V Ostrově u St?íbra se nachází kampus firem spole?nosti KION Group, pod který spadají segmenty Industrial Trucks & Services a Supply Chain Solutions.

Industial Trucks & Services zast?ešuje zna?ky Linde Material Handling a STILL, které se orientují na výrobu výsuvných a ru?ně vedených vozík?.

Supply Chain Solutions zastupuje zna?ku Dematic. Ve výrobních prostorách se specializuje na výrobu inteligentních automatizovaných skladovacích ?ešení, která jsou šitá na míru po?adavk?m našich zákazník?.

Náš kampus v sou?asné době zaměstnává p?ibli?ně 700 kmenových zaměstnanc? a nabízí nejmodernější technologie a vynikající pracovní podmínky pro operátory i administrativní a technické pozice.

Zjisti více o našich pobo?kách: